Fundacja Inicjatyw Społecznych

 

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Zapraszamy do udziału w realizowanym przez Ochotniczą Straż Pożarną w Korzennej projekcie pn. „Możesz liczyć na... strażaka!”. Nasze stowarzyszenie pozyskało na ten cel środki finansowe Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt będzie realizowany w okresie maj – grudzień 2015 r. i dotyczy edukacji z zakresu bezpieczeństwa publicznego w gminie Korzenna, zarówno w odniesieniu do członków Ochotniczej Straży Pożarnej, jak i tutejszej społeczności gminy Korzenna. Celem zadania jest podniesienie wiedzy i umiejętności 15 członków OSP Korzenna w zakresie pierwszej pomocy medycznej (kurs zakończony egzaminem państwowym) oraz podniesienie sprawności ruchowej i trening ogólnorozwojowy wśród 20 członków MDP w Korzennej, uzyskany dzięki uczestnictwu w kursie karate. Dodatkowo zakupiony zostanie sprzęt medyczny, niezbędny do udzielania szybkiej i efektywnej pierwszej pomocy. Przeprowadzone zostaną ponadto spotkania informacyjne podejmujące tematykę podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz promujące i zachęcające młodzieży do wstąpienia w szeregi OSP.

Do udziału w projekcie zapraszamy członków OSP i MDP Korzenna. Karty zgłoszeń można składać w terminie 15 – 29 maja 2014 r. u Pani Lucyny Szambelan. Szczegółowy regulamin rekrutacji oraz karty zgłoszeń dostępne są na stronie internetowej OSP oraz w Zarządzie OSP. Serdecznie zapraszamy!

Pobierz formularz KARATE

Pobierz formularz Kwalfikowana Pierwsza Pomoc
 

statystyka
Copyright 2009 Straż Pożarna w Korzennej |  by MemfiS