Zebranie sprawozdawcze za 2023 rok

W niedziele 28 stycznia w remizie OSP Korzenna odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2023 rok.

Otwierając zebranie Prezes OSP Janusz Szambelan uczcił minutą ciszy zmarłego w 2023 roku Śp. dh Andrzeja Oleksyka oraz pozostałych zmarłych strażaków z naszej jednostki. Następnie przywitał zaproszonych Gości oraz przybyłych na zebranie druhen i druhów. W tym roku zagościli u Nas :

st.kpt.mgr inż. Mateusz Górski- Zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 PSP Nowy Sącz

ks. dh Damian Siciarz- Kapelan Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Korzennej

Zofia Nika - Członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego

Wojciech Wideł - zastępca kierownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa

Druhowie z DHZ Nová Ľubovňa

Waldemar Olszyński - Członek honorowy

Przewodniczącym zebrania jednogłośnie został pan Waldemar Olszyński, który podziękował za wybór i poprowadził zebranie zgodnie z porządkiem. Prezes OSP przedstawił sprawozdanie z działalności OSP Korzenna i plan działania na rok 2024. Na zakończenie podziękował wszystkim za wsparcie finansowe działalności OSP. Naczelnik OSP Stanisław Wojtarowicz podziękował druhom za zaangażowanie w życie jednostki oraz udział w akcjach ratowniczo-gaśniczy. Dh-na Lucyna Szambelan przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2023 rok oraz plan finansowy na bieżący 2024 r. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej dh Jan Żuchowicz przedstawił sprawozdanie oraz złożył wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi OSP za 2023 rok. Następnie odbyła się dyskusja i wystąpienia zaproszonych gości, którym bardzo dziękujemy za "dobre słowo". Po zakończeniu wystąpień zaproszonych gości i dyskusji zostały przyjęte uchwały i wnioski przedstawione przez Komisje Uchwał i Wniosków.

Z przyczyn odejścia na wieczną służbę Śp.dh Andrzeja Oleksyka. Do Komisji Rewizyjnej jednogłośnie został wybrany dh Przemysław Zając.

Przed zakończeniem zebrania Prezes OSP podziękował za udzielenie absolutorium oraz zaprosił gości i druhów na poczęstunek. Po czym Przewodniczący ogłosił zakończenie zebrania.

 

 

statystyka
Copyright 2009 Straż Pożarna w Korzennej |  by MemfiS